0-2381-9342-4

เตาอบสแตนเลส 2 ถาด ใช้แก๊ส BO-1

เตาอบสแตนเลส 2 ถาด ใช้แก๊ส BO-1

SKU: BO-1

ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดของสินค้าได้ที่ กล้วยน้ำไท ออร์ คิทเช่น โทรศัพท์ 0-2381-9342-4 Line ID: allkitchen หรืออีเมล์ allkitchen2005@hotmail.com เรายินดีบริการลูกค้าทุกๆ ท่าน
มีสินค้า
รุ่น Model
จำนวนถาด จำนวนประตู (Door) ขนาดภายใน ขนาดภายนอก ความสูง (Height)
วัสดุ

BO-1-1G
BO-1-1E

1 1 450 x 625 575 x 1000 1200 เหล็ก / สแตนเลส
BO-1-2G
BO-1-2E
2 1 635 x 875 750 x 1250 1200 เหล็ก / สแตนเลส
BO-1-4G
BO-1-4E
4 1 875 x 1125 1000 x 1500 1200 เหล็ก / สแตนเลส
BO-1-6G
BO-1-6E
6 2 1125 x 1625 1250 x 2100 1200 เหล็ก / สแตนเลส
BO-1-8G
BO-1-8E
8 2 1125 x 1875 1250 x 2375 1200 เหล็ก / สแตนเลส
BO-1-10G
BO-1-10E
10 2 1125 x 2375 1250 x 2850 1200 เหล็ก / สแตนเลส
ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดของสินค้าได้ที่ กล้วยน้ำไท ออร์ คิทเช่น โทรศัพท์ 0-2381-9342-4 Line ID: allkitchen หรืออีเมล์ allkitchen2005@hotmail.com เรายินดีบริการลูกค้าทุกๆ ท่าน