0-2381-9342-4

payment

เงื่อนไขการชำระเงิน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้า ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี: กล้วยน้ำไท ออร์ คิทเช่น

ธนาคาร: กสิกรไทย

สาขา: บิ๊กซี พระรามที่ 4.

เลขที่: 770-2-11161-1

เมื่อโอนเงินเสร็จสมบูรณ์ แล้วกรุณาเก็บใบสลิป หรือเอกสารประกอบการโอนเงิน ส่งเข้า Line ID: allkitchen

โดยจ่าหน้าถึง "กล้วยน้ำไท ออร์ คิทเช่น"

หัวเรื่อง ชำระค่าสินค้า <ชื่อสินค้า> หรือทำการสแกน แล้วส่งมาที่อีเมล์: allkitchen2005@hotmail.com พร้อมโทรแจ้งที่เบอร์ 0-2381-9342, 0-2381-9343, 0-2381-9344

ขอบคุณมากครับ