0-2381-9342-4

โครงการ CSR AK แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้สังคม ปีที่ 1

โครงการ CSR AK แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้สังคม ปีที่ 1

  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • Administrator
  • วันที่บันทึก:

โครงการ "AK แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปี 1" ณ โรงเรียน ไผ่ใหญ่ จ.อุตรดิตถ์ ต่อเนื่องกับกิจกรรม CSR AK มุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้รับอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 1

รายละเอียด


โครงการ "AK แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปี 1" ณ โรงเรียน ไผ่ใหญ่ จ.อุตรดิตถ์ ต่อเนื่องกับกิจกรรม CSR AK มุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้รับอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 1 ในครั้งนี้ทีมงานได้เข้าปรับปรุงอาคารห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ จำนวน 3 อาคาร 8 ห้องน้ำ พร้อมทั้งยังสนับสนุน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การเกษตร ทุนการศึกษา 35 ทุน และอาหารกลางวัน ณ โรงเรียน ไผ่ใหญ่ จ.อุตรดิตถ์ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต